• Rektoren ved Møvig skole møtte forrige uke i oppvekststyret i Kristiansand for å diskutere begrensningene på Skolelagets aktivitet der. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Frivillig elevstyrt aktivitet er ikke segregerende

Det ikke kan være opp til hver enkelt rektors forgodtbefinnende å innskrenke elevers organisasjonsfrihet. Vi ber regjeringen om å innføre nasjonale retningslinjer.