• FOTO: Reidar Kollstad

Eiendomsskatt bidrar til bedre tjenester

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 tas det flere grep for å redusere den kommunale eiendomsskatten.