• FOTO: Kristin Ellefsen

Å heise et flagg for menneskerettigheter

Jeg er stolt av å bo i en by hvor oppvekstdirektøren oppfordrer til å heise flagg for likestilling, inkludering og mangfold.