• FOTO: Kjartan Bjelland

Fakta og fri fantasi?

Ordførerne i Søgne og Songdalen mener innlegget til Vidar Ertzeid lørdag 25.08 er fri fantasi?