• FOTO: Arkiv

Demokratisk forvaltning av energiressurser

Regionreformen er en nødvendig og etterlengt reform for svært mange folkevalgte og ansatte som jobber for regional utvikling.