• FOTO: Brian A Jackson / Shutterstock

Atomkraftverk

Hva skal vi gjøre dersom et atomkraftverk ryker og skyer som avgir regn kommer innover landet vårt, og alt overflatevann blir forurenset fra atomkraftverket?