Setesdal markerer at spel, dans og kveding fra Setesdal i desember 2019 kom på UNESCOs representative liste for immateriell kulturarv. Men hvor skal arbeidet ledes fra? Stillinga skal ha sitt arbeid i og for Setesdal, skriver innsenderen. Setesdal markerer at spel, dans og kveding fra Setesdal i desember 2019 kom på UNESCOs representative liste for immateriell kulturarv. Men hvor skal arbeidet ledes fra? Stillinga skal ha sitt arbeid i og for Setesdal, skriver innsenderen. Foto: Jacob J. Buchard

UNESCO-stillinga skal til Setesdal