• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Glass- og metallkonteinere

Nå har vi just hatt "plastryddedagen", hva er det neste?