• FOTO: Witzøe, Torbjørn

Om Anna i ødemarka

Viser til reportasje i avisen om at AKT har fått ekstra millioner til disposisjon.Disse skal gå til nye busser og et bedre rutetilbud.