Som tillitsvalgt i Fagforbundet med ansvar for skolene i Kristiansand ønsker jeg å sette fokus på mulige årsaker til utviklingen og hva som kan bedre situasjonen i årene som kommer.

I tertial-rapporten i 2021 kunne vi lese at rapportering av avvik grunnet vold og trusler om vold fra elever mot skolepersonalet hadde en kraftig økning. Siden har det holdt seg vedvarende høyt. Hva har skjedd i denne perioden som kan forklare dette?

Stram økonomi og lærernorm:

2020 ble et svært stramt økonomisk år for kommune-Norge. Så også i skolen. Ny lærernorm ble innført og det resulterte i noe mer lærerressurser, men for å klare seg økonomisk måtte skolene kutte på andre områder.

I løpet av 2020 forsvant derfor et stort antall barne- og ungdomsarbeidere ut av skolen på grunn av økonomi. De som ble igjen, er i stor grad ansatt på enkeltbarn etter vedtak om ekstra bistand, mens det ikke lenger er økonomi til å beholde de barne- og ungdomsarbeiderne som hadde en «generell» oppgave i klasserommet. Det innebærer å bedre læringsforholdene for elevene og arbeidsforholdene til læreren. Ikke rart at læreren blir utslitt når hen må ta alt dette alene.

Barne- og ungdomsarbeideren:

Det er ikke noe nytt at det er krevende å gi god undervisning til oppunder 30 elever uten hjelp. For at læringsforholdene skulle bli best mulig for flest mulig, ble det i sin tid ansatt assistenter til å hjelpe læreren. På grunnlag av det behovet man så, ble barne- og ungdomsarbeiderfaget skapt.

Utdannelsen (fagbrev 2+2) er spesialtilpasset dette oppdraget, men vi har for tiden ikke råd til å ansette tilstrekkelig mange av dem. En barne- og ungdomsarbeider kunne for eksempel tatt seg av det utagerende barnet som Os/Myklebust skriver om slik at læreren kunne fortsette undervisningen for de andre barna. Eller enda bedre: Med barne- og ungdomsarbeiderens tilstedeværelse, kunnskap om og relasjon til barnet kunne kanskje hele episoden vært unngått. I stedet ansetter gjerne skolene en sosionom eller tilsvarende med ansvar for hele skolen. Dermed kan vi også gå glipp av den tette relasjonen barne- og ungdomsarbeideren har til barna som ofte er helt avgjørende for å forebygge/løse utfordringene.

Sørg for økonomiske rammer så vi kan få barne- og ungdomsarbeideren tilbake i klasserommet.

Kjære politikere! Sørg for økonomiske rammer så vi kan få barne- og ungdomsarbeideren tilbake i klasserommet. Jeg tror gevinsten blir stor, både menneskelig og økonomisk.

Vi har mange svært dyktige barne- og ungdomsarbeidere i Kristiansandsskolen og mange gode søkere på ledige stillinger. Nå har vi nesten bare stillinger på under 50 prosent og kun i SFO å tilby. Hvis vi ikke kjenner vår besøkelsestid og sørger for jobber til disse frykter jeg at vold og trusler mot ansatte i skolen har kommet for å bli.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.