Solid innsats av Arendal kommune og samarbeid mellom Byjubileet 2023 og næringsaktører har gitt full fart til å fullfinansiere prosjektet. En gedigen jobb er gjort med tanke på at Arendal har bare 45.000 innbyggere.

Næringslivet i Arendal la 10 millioner kroner på bordet i løpet av få måneder. Sail Training International ønsker Arendal velkommen i familien av stolte vertsbyer, noe Kristiansand har vist to ganger tidligere at de er.

Bystyret i Kristiansand har med solid flertall bestemt seg for å søke om å få TSR-arrangementet i 2025. Kommunen legger 8 millioner kroner i prosjektet, og forutsetter at næringslivet og andre sponsorer utnytter den utsatte søknadsfristen, 1. juni, til å reise den resterende kapitalen, 6 millioner, fordelt på kontanter og varer og tjenester.

Nå haster det, ellers blir det ingen søknad! Noen hevder at det er for tidlig å inngå en forpliktende sponsoravtale. Nei, det haster, for Kristiansand bystyre skal sende sin søknad i løpet av få uker.

Har man tenkt på at et sponsorat som inngås nå, kan fordeles over fire budsjettår? Tidligere ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, mener at det er en god investering for byen at Fredrikstad har hatt dette arrangementet tre ganger og skal ha sitt fjerde i 2023.

Den økonomiske gevinsten for byen og regionen stadfestes som meget høy i en ringvirkningsstudie fra revisjonsfirmaet PWC.

Tilsvarende studier etter forrige arrangement i Kristiansand 2015 og Stavanger 2018 viser betydelig større inntjening til så vel kommunen som til næringslivet, enn hva investeringene deres var. Gjennomsnittlig avkastning er på mellom 8 og 15 ganger innsatsen.

Et annet viktig poeng som flere tidligere vertsbyer, blant dem Stavanger, Fredrikstad og Waterford, har trukket frem, er at et Tall Ships Races-arrangement har åpnet folks øyne for et havneområde som en attraktiv del av bysentrum.

Så vidt jeg kjenner til, ligger Kristiansand i startgropen for nettopp det: Å gjøre den nå så lite innbydende containerhavna til en del av byutviklingen. The Tall Ships Races vil gi dette en flying start.

Vi skal ikke glemme at The Tall Ships Races først og fremst er et arrangement for og med ungdom. Et Europa i 2022, mer enn noen gang etter en toårig lockdown og en krig, trenger å tilstrebe fredelig sameksistens, forbrødring og internasjonal forståelse. Å legge til rette for at tusenvis av ungdom fra hele Europa og mange land for øvrig, kan møtes, er kanskje den aller viktigste investeringen vi kan gjøre nå.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.