Men det som kristendommen står eller faller med, er ikke hvor vidt Jesus har levd, men om han stod opp fra de døde. Det beviser nemlig at han var mer enn et menneske, nemlig ett med Gud. «En mann som bare var et menneske, men som sa det Jesus sa, ville ikke vært en stor morallærer, men ville blitt betraktet som stormannsgal, eller kanskje som en med en splittet personlighet», sier den kjente forfatteren, professor C.S. Lewis, som var ateist, men som ble en av de fremste forsvarere av kristen tro.

Jeg har tidligere ført opp noen grunner til å stole på det evangeliene forteller, men la meg komme med enda en: Paulus skrev sitt første korinterbrev i år 55, godt og vel 20 år etter at Jesus levde. I kapittel 15 fører han opp en rekke vitner til oppstandelsen. Først nevner han «de tolv», et stående uttrykk for apostlene. Bortsett fra Johannes led alle martyrdøden for det de forkynte. Man går ikke i døden for noe hvis man innerst inne vet det er en løgn. Videre nevner han Jakob, Jesu halvbror. Verken han eller brødrene trodde på Jesus da han levde, men etter å ha møtt den oppstandne ble Jakob forstander for menigheten i Jerusalem som tilba sin bror som Gud. Dette vet vi blant annet både fra Galaterbrevet og Eusebius’ kirkehistorie. For en jøde den gang som i dag regnes det å tilbe en annen enn Gud for avgudsdyrkelse. De tror bare det finnes én Gud, og det er rett, men Gud fader og Guds sønn et ett. Paulus nevner også at Jesus viste seg for over 500 på en gang, «av dem lever de fleste.» Underforstått: spør dem selv. Dette kunne ikke Paulus ha skrevet hvis det ikke var sant.

Sist nevner Paulus seg selv. Han var en fanatisk kristenforfølger, men etter et møte med den oppstandne, ble han tidenes største misjonær. Da han diskuterte med de filosofisk interesserte på Areopagos, sa han til slutt: Gud har gjort det (som Paulus forkynte) troverdig for alle ved å oppreise Jesus fra de døde. Apg 17,31.

Man kan ikke bevise oppstandelsen, og hvis man har en så snever virkelighetsoppfatning at man i utgangspunktet ikke tror på under, vil man selvsagt avvise oppstandelsen også. Men hvem kan gi en annen forklaring på den totale forvandling som skjedde med dem som fikk møte den oppstandne, hvis det ikke var et faktum?

Hermed setter også jeg strek for debatten.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.