For Agder og Arendal er det en meget viktig støtte til etableringen av batterifabrikken, og Arendal ble pilotkommune. Tusenvis av arbeidsplasser blir skapt. Men i krisetider leverer regjeringen også på sine valgløfter.

Ap/Sp - regjeringen har nå ledet Norge i 10 måneder. Regjeringen fikk en tøff start med krisehåndtering fra dag én. Solberg- regjeringen styrte mens pandemien kom, mens Ap/Sp – regjeringen overtok krisen og andre områder som ikke hadde blitt håndtert mens krisen pågikk. Og krisene sto i kø. I en slik situasjon er jeg glad for at vi har en regjeringsplattform tuftet på sosialdemokratiske verdier og en regjeringsleder i Jonas Gahr Støre.

I krisenes dødvinkel leverer regjeringen og rydder virkelig opp etter åtte år med borgerlig styring. Under presenteres eksempler på tiltak/reformer som Ap i samarbeid med Sp, og med støtte fra venstresiden (ofte) har fått til:

Barnetrygd skal holdes utenfor utregning av sosialhjelp. Feriepenger til permitterte og arbeidsledige. Barnetillegg til uføre. Brillestøtte til barn. Økt bostøtte og økt innslagspunkt, det vil si at 50 000 flere personer får bostøtte. Alle med strømpris over 70 øre får dekket 55% av overstigende pris i desember og 80% i januar, februar og mars. Halvering av el-avgiften i vinter. Pensjonsinnskudd fra første krone til alle, gir økt pensjon og særlig viktig ved lave inntekter. Avkortning av uføretrygd v/inntekt på inntil 0,4G reverseres. Økte pendlerfradrag og nedsettelse av egenandelstaket på selvangivelsen til 14 000 kroner (før 23 900 kroner). Fradraget økes også til 1,65 kroner per kilometer etter egenandelstaket. Økt fradrag på fagforeningskontingent, fra 3 850 til nå 5 800 kroner. Lavere makspris i barnehage. Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022. Gratis kjernetid på SFO for 1. klassingene. Oppstart på tannhelsereform med halv pris for de som er 21 og 22 år, og gradvis utvidelse videre. Reduserte fergebilletter, og gratis ferge på fergesamband med lite trafikk. NAV styrkes, økt inntekt til sykehus og kommuner. Full momskompensasjon til frivillighet og idrett/kultur. Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse fjernes. Regjeringen stopper konkurranseutsetting av jernbane. Lavere skatt til lavere inntekter, høyere skatt på høy formue/høy inntekt. Karensåret etter tre år på AAP, som Solberg-regjeringen innførte i 2018, fjernes.

I en krigssituasjon i Europa er beredskapen styrket med økonomiske ressurser. Bøndene fikk et svært godt inntektsoppgjør og så langt et akseptabelt lønnsoppgjør for veldig mange andre yrkesgrupper. Ukraina gis støtte i eget land og ukrainske flyktninger tas godt imot.

Mange av tiltakene som nevnes over, gir støtte til sårbare individer og familier. Men når Ap/Sp-regjeringen skal legge frem sitt første statsbudsjett til høsten forventes at regjeringen kommer med kraftige straks-tiltak som sikrer den økonomiske situasjonen til mange ordinære familier som følge av den kraftige prisveksten vi opplever nå, spesielt de som har lite fra før. Mange familier sliter med å få endene til å møtes og kommer til å slite utover vinteren om det ikke kommer støttetiltak til disse som monner. Ap Arendal forventer at regjeringen benytter noen av de enorme milliardinntektene i energimarkedet til å gi noe tilbake til familier med lavest inntekt.

En tøff start til tross, Ap/Sp-regjeringen leverer i krisetider og tar landet steg for steg i en ny og riktig retning. Arbeidsplasser skapes, den Norske modellen vernes, fellesskapet styrkes, det slås ring rundt velferdsordningene og omfordelingspolitikken.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.