• FOTO: Reidar Kollstad

Det glemte valget

Det er valg til menighetsråd og bispedømmeråd i september. Valget kommer helt i skyggen av kommune- og fylkestingsvalget selv om Kirkerådet annonserer for å få medlemmer til å stemme.