• FOTO: Anders Martinsen/Agder Energi

Klimautfordring til Agder Energi

Norske energiverk får ekstra inntekter frå sal av opphavsgarantiar som er eit bevis på at dei produserer fornybar energi.