• FOTO: Kjetil Samuelsen

En vurdering av rådmannens vurdering

Vi vil med dette gi full støtte til lovlighetskontrollen fremmet av representanter for MDG, SV og SP på denne saken.