• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Norges rettsfundament - hva er det?

Ethvert menneske, samfunn eller nasjon må ha en rettskilde som forteller dem hva som er rett og galt, hva som gir bærekraft for liv og evighet.