Dette er statsminister Jonas Gahr Støre tydeligvis er ansvarlig for i følge kommentarfeltene på Facebook. Markedet ute i Europa som Norge er en del av, fungerer ikke i dag. Det er på grunn av en sterk ubalanse mellom tilbud og etterspørsel som følge av krigen i Ukraina, som har ført til sterkt reduserte gassleveranser fra Russland. I tillegg har det vært to svært kalde vintre på rad i Asia, som har ført til økt gassimport dit.

Da jeg hadde kjøreopplæring fikk jeg et godt råd av min kjørelærer. Hold blikket langt frem på veien sa han, da er det lettere å holde bilen stødig så den ikke vingler så lett. Det samme rådet kan overføres til energimarkedet. Det vi opplever nå er noe som er forbigående. Høye drivstoffpriser førte umiddelbart til krav fra populistene om at avgiftene måtte fjernes. Nå er kostnaden på drivstoff på vei til å normalisere seg, helt uten politisk inngripen i det frie markedet.

Prisen har allerede begynt å duppe under 20 kroner literen. Den samme normaliteten vil strømprisen også få, selv om det vil ta noe tid. Strømstøtte-ordningen må i mellomtiden bli mer treffsikker for lavinntekts husholdningene og noe må gjøres for bedriftene.

Norge og Europa trenger mer kraft og den må være grønn. Det er et enormt potensiale i havvind globalt. Det Internasjonale Energibyrået har regnet ut at den er teoretisk på hele 11 ganger mer enn hva verden trenger i 2040. Men for at det skal være lønnsomt å bygge ut, så må strømmen fra vår havvindproduksjon også kunne selges til Europa. Da trengs det flere overføringskabler. Vindkraft er en øyeblikkskraft, den kan ikke lagres og må rett ut i markedet. Blant annet utenfor Skottland bygges det nå enorme havvindparker og langt flere er under planlegging. Storbritannia har heller ikke faset ut atomkraft som er en stabil energikilde. Dette vil da si at landet vil i perioder med mye vind ha et kraftoverskudd som de vil selge billig.

Norge trenger utenlandskablene for vår forsyningssikkerhet, særlig på vinteren. På den årstiden er det mye dårlig vær i Nordsjøen, som vil tilsi at de vil etterhvert få mye overskuddskraft da. Derfor bør NorthConnect-kabelen til Skottland som regjeringen nå proteksjonistisk har skrotet, bli bygget. Ja til fremtiden, la markedet styre, ja til flere kraftoverføringskabler til utlandet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.