• – Over 60 store vegprosjekt er under bygging. Ikkje fordi det er gøy, men fordi det bindar landet vårt betre saman, skriv Jon Georg Dale, samferdselsminister. FOTO: Kjetil Reite

På tide med fleire gode veger

Vi byggjer landet. Det er eitt av regjeringas hovudmål. Betre infrastruktur styrkjer næringslivets konkurranse, og utvider bo- og arbeidsregionar. Det gjer det både mogleg og meir attraktivt å etablere seg utanfor bysentrum.