• – Vi ber dem om å si ifra, men når de gjør det, igangsettes ikke adekvate tiltak, men heller rettes anklagen mot dem, skriver innsender om mobbeofre. FOTO: Johannessen, Sara

Hvor er PPT i mobbesaker?

Skolene har siste 40 år gjennomgått en radikal omveltning når det gjelder årsaksforklaring og håndtering av elevers behov.