• Demokratenes representanter i det nye bystyre i Kristiansand. FOTO: Jacob Buchard

Skrem­sels­propa­ganda stopper ikke Demo­kratene

Kjære velger, husk at andre politiske partier og politikere som nå har fått «politisk-panikk» helt systematisk prøver å demonisere dere som velgere, jeg som politiker og Demokratene som politisk parti.