• FOTO: NTB scanpix

Sal av kvotar og barnehagar

Eigarar av kvotar og barnehagar tener gode pengar når dei sel kvotane og barnehagane.