• Lokalt selvstyre er viktig, men vernet om barns rett til å vokse og utvikle seg ikke kan overlates til den enkelte kommune, skriver innsenderen. FOTO: NTB Scanpix

Staten må ta større ansvar for barnevernet

I år fyller Barnekonvensjonen 30 år. Istedenfor å sikre et forsvarlig barnevern, kjekler norske politikere om kommunestruktur og økonomi. Det rammer de mest sårbare barna.