Innbyggerne i Søgne og Songdalen stemte nei til sammenslåingen. Overstyring kalles det, når den store byen tar den lille bygda, mot sin vilje.

Jeg foreslår at vi beholder sammenslåingen av de to kommunene, og kaller byen for Kristiansand og kommunen for Songdalen kommune.

Så da ligger Kristiansand i Songdalen kommune. Da er det vedtatt, for man behøver ikke å stemme over det, for det er slik det ordnes nå for tida...

Så var det dette med økonomi da, storbytillegg og midler fra staten. Jeg vil ha politikere som tenker på innbyggernes ve og vel. Et varmere samfunn, intet mindre.

Imøteser at midlene fra staten brukes på å lette byrden for innbyggerne, ved at man kutter bompengene, rushtidsavgiften og eiendomsskatten.

Det er mange som sliter i dagens samfunn, og det er politikernes soleklare oppgave å tilrettelegge pengebruken slik at folk får en bedre hverdag.

Nå ser vi at det bygger seg opp til en global energikrise, gjødselkrise, påfølgende matkrise, og rentene stiger. Nå er tiden inne til å tenke på folket, og folkets ve og vel.

Det er derfor politikerne sitter der de sitter!

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.