Samlivsbrudd har ofte flere fasetter, hvilket også den enkelte må ta ansvar for. Et samlivsbrudd er som oftetest en enighet mellom de to det angår. Det betyr gjerne at det er en felles forståelse for hva som er bakenforliggende.

Det å være i et samliv med en person som mottar et slikt brev, oppleves som særdeles invaderende i vårt samliv. Spesielt i mitt liv som utenforstående til hva som skjedde flere tiår tilbake i tid. Jeg opplever den katolske kirke sin atferd som særdeles krenkende ovenfor min private sfære.

Slik jeg oppfatter henvendelsen fra den katolske kirke, fremstår den som et skuespill, hvor enhver nedrighet av tidligere ekteskap uansett vil nå frem til Tribunalet.

Det som er utfordrende med den katolske kirke sin atferd, er måten de forsøker å «mindregjøre» min kjære på. Det å sette tidligere partnerforhold i tvilsomt lys, gjør at jeg som partner også vil kunne se min kjære sitt tidligere forhold i en annen belysning. Og den vil være mot det mørke.

Hva den katolske kirke avkrever av sine medlemmer, er for meg uvedkommende – og slik skal det være. Kirkens innblanding i mitt private liv, vil jeg ha meg frabedt.

Hva medlemmer av kirken føler behov for å rettferdiggjøre seg selv for, får bli en sak mellom medlemmet og kirken – jeg har ingen interesse av disse forhold.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.