En koalisjon med dagens senterparti og Sosialistisk Venstreparti vil få Per Bortens staurbæring til å fremstå som en fredelig søndagstur i parken, skriver innsenderen om Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt. En koalisjon med dagens senterparti og Sosialistisk Venstreparti vil få Per Bortens staurbæring til å fremstå som en fredelig søndagstur i parken, skriver innsenderen om Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt. Foto: NTB

Bør det utenkelige bli en realitet etter stortingsvalget?