Boikott = diskriminering av jøder?

– En boikott av varer fra Israel innebærer en stigmatisering av land og folk som i sterk grad minner om den stempling av jøder og Israel som vi kjenner igjen fra historien, skriver Hans Fr. Grøvan. Bildet er fra en demonstrasjon i 2009. Foto: Kyrre Lien / ntb