Alternativer til vindmøller?

– Hvis man stort sett er enige om at vindmøller også har sine svakheter, så bør man prøve å finne andre løsninger på de globale energiutfordringene før man bestemmer seg for å bygge ut store vindmølleparker, skriver forfatteren. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor