Det har vært krevende å lese om systemsvikten som er beskrevet på flere områder der enkeltpasienter er påført unødvendige lidelser, skriver forfatteren. Det har vært krevende å lese om systemsvikten som er beskrevet på flere områder der enkeltpasienter er påført unødvendige lidelser, skriver forfatteren. Foto: Jacob J. Buchard

Tillit er en viktig forutsetning i pasientenes helsetjeneste