foto
Foto: Reidar Kollstad

Kontrollørens oppgave var blant annet å kontrollere og eventuelt godkjenne boliger for seksjonering, salg eller utleie.

Ved lovendring ble retten til godkjenning overlatt utbygger selv som en tillitserklæring fra samfunnet. Han ble overlatt retten til å godkjenne at eget arbeid, blant annet støyskjerming, brannskille med mer, var forskriftsmessig utført. Kommunenes kontroll ble lagt ned.

En utbygger kan selv seksjonere en bolig i flere bruksnummer, få skjøte, selge og leie ut flere selvstendige boliger i samme hus uten ytterligere kontroll fra myndighetene.

Dersom utbygger ikke viser seg tilliten verdig, og boligen ikke er i forskriftsmessig stand, veltes utgiften til utbedring over på kjøper / leietaker (kan bli ganske betydelig).

Kommunene fraskriver seg ethvert ansvar og har ingen hjelp å tilby. De dekker seg bak tilliten som ble vist utbygger.

Er dette greit i et ellers gjennomregulert demokratisk samfunn? Må man være byggkyndig for trygt kunne kjøpe / leie bolig uten å risikere store fremtidige, uforutsette utgifter?

Bukken og havresekken?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.