Jeg har i tillegg lest mange innlegg på forskjellige fora, sett videoer og hatt diskusjoner med andre unge fra Søgne som meg selv om kommunesammenslåingen. Disse tar for seg meninger som er for og imot sammenslåingen. Dette har jeg gjort da jeg mener det er viktig å forsøke å se alle sider av en sak og samle fakta før man går inn i en debatt/diskusjon.

Konklusjonen min er den samme som når jeg hørte om dette for første gang på nyhetene diskutert av blant annet sjefsredaktør i Aftenposten Trine Eilertsen: Reversering er et tilbakeskritt og strider mot fremgang og utvikling. Jeg har bodd i utlandet de siste årene og etter at jeg har kommet hjem, opplever jeg med undring og forbauselse at det er strid om at Søgne fortsatt skal være en del av Kristiansand kommune.

Jeg forundrer meg også over hvor stor plass følelser, fremfor fakta, får i dagens debatter. Jeg har møtt folk som sier de ikke tror på meningsmålinger, men de hadde vel trodd på det dersom de samme meningsmålingene hadde vært i reverseringens favør?

Som nyutdannet siviløkonom, fersk i arbeidslivet og med en master der jeg har skrevet om nettopp hvordan man skal gjøre fremtidens utvikling relevant i dag, her og nå, mener jeg at reversering ikke hører hjemme i et moderne samfunn.

Jeg håper denne debatten setter pris på en ung stemme og en stemme som vil være en del av de fordeler (og ulemper) kommunesammenslåingen vil bringe nå og i fremtiden.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.