For meg som bor langt unna, i Stathelle, blir jeg skremt av hva jeg oppfatter at du sier og vil, nemlig at den store kommunen Kristiansand skal bestemme at den lille kommunen Søgne ikke skal få lov til å være en egen kommune. I tillegg oppfatter jeg at du sier det er udemokratisk at Søgne og ikke den store naboen Kristiansand skal bestemme i dette spørsmålet.

I 1905 ville store Sverige hindre at lille Norge skulle være selvstendig. Nå vil Russland bestemme at den «lille» naboen Ukraina ikke skal være selvstendig, men en del av Russland. Kina vil bestemme at den lille naboen Taiwan ikke skal være selvstendig. Og så vil store Kristiansand bestemme at den lille naboen Søgne ikke skal være selvstendig, men en del av Kristiansand.

Hvis både Søgne og Kristiansand vil gå sammen som en kommune, så er det jo greit. Men når den lille ikke vil, så virker det helt uforståelig at den store skal tvinge den lille under seg. Jeg tror det er mange som opplever dette som et angrep på demokratiet. Kan du forklare hvorfor du mener det er demokratisk at en stor kommune tvinger en liten under seg, når den lille ikke vil?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.