• FOTO: Martinsen, Jarle

Justering av kommunegrensen?

Kommunegrensene bør justeres slik at Songdalen blir en del av Marnardal.