• I andre kommuner bygges en rekke skoler i tre, fordi dette er klimavennlig og gir betydelig mindre klimagassutslipp enn å bygge på den konvensjonelle byggemetoden, skriver innsenderen. FOTO: NTB scanpix

Bygg miljøvennlig – bygg i tre

I den nylig vedtatte samfunnsdelen av kommuneplanen for Kristiansand kommune slås det fast at all utbygging skal baseres på miljøvennlige materialer og lave klimagassutslipp.