• FOTO: NTB Scanpix

Klimadebatten bør ikke avsluttes

Bernt Blindheim skriver den 2. november at det har vært nok diskusjon om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte.