• FOTO: Kjetil Reite

Fusjonsprosessen mellom AT-Skog og Vestskog

Birkenes Skogeierlag setter spørsmål ved noen punkter som er vesentlig å ta med seg i vurderingen om fusjon.