• FOTO: Christina Østtveit

Offensiv satsing på fiskeri og havbruk

Jeg mener at fiskeri, havbruk og maritime næringer er avgjørende viktig for Agder.