• FOTO: Privat

Kristen kulturarv - finnes den?

Det snakkes om den kristne kulturarven. Spesielt enkelte politiske partier har dette med i sine politiske programmer oftest uten å spesifisere hva dette inneholder.