I et innlegg om et prosjekt kalt Kjellandsheia, kommer reverseringsforkjemperne Aasen og Ertzeid med et merkelig utspill. De påstår at prosjektet ofres på grunn av storkommunens klimapolitikk. Hva er egentlig sannheten her?

Det man kan se per i dag, er at det man kaller trinn 1 er under oppføring, med 68 boenheter. Aasen og Ertzeid løfter frem et tall som er mye større, så det kan vel antas at det de snakker om inkluderer trinn 2. De sier følgende: «Fra informert hold svirrer det nemlig rykter om at 200 boliger i Kjellandsheia kan bli ofret som et ledd i storkommunens strategi for å møte egne krav til reduserte klimagassutslipp.»

Et merkelig utsagn; det holder altså med rykter, for Aasen og Ertzeid, som et argument for reversering.

En må vel også anta at de resterende 132 boligene Aasen og Ertzeid snakker om skal oppføres med samme type metode som i trinn 1. Det vil si, flatsprengning og fjerning av alt som likner på natur, og et stort og sterilt sår i terrenget. For ikke å snakke om at man øker trafikkmengden på Leireveien og vil skape utfordringer i det som allerede er en flaskehals der Leireveien møter E39.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.