foto
Foto: AMMAR AWAD / Reuters / ntb

Han begynner med å si at «en del Israelvenner påstår gjerne at slagordet «Fritt Palestina» innebærer et ønske om å utslette Israel». Ja! Dette er jo faktisk sant, og det har araberne forsøkt siden 1948! Og prøver fortsatt! Hvorfor har PA/PLO og Hamas nedfelt i sine charter at Israel skal utslettes?! Hvorfor har Palestinakomiteen i Norge i sin logo et kart som viser «Palestina» som utgjør hele Israel, inkludert Judea og Samaria («Vestbredden»), samt Gaza?

Håverstad skriver også helt riktig at da Israel ble proklamert 14. mai 1948, ble det i uavhengighetserklæringen uttrykt lovnader om full sosial og politisk likhet for alle, uavhengig av rase, religion eller kjønn. Og han føyer til; «Men kort etter ble det innført militære unntakslover for den arabiske befolkningen.» Dette er også riktig, men jeg vil kalle det «en halv sannhet» siden han ikke forklarer hvorfor. Hvorfor? Jo, bare timer etter at Israel ble proklamert som gjenopprettet stat, gikk fem arabiske naboland (Libanon, Syria, Transjordan, Irak og Egypt) til krig for å prøve å utslette staten. Eller «kaste jødene på havet»!

Håverstad fortsetter videre; «Disse militærlovene ble avskaffet ved slutten av 1966. Men i juni 1967 okkuperte Israel Vestbredden og Gaza, og igjen ble det innført militærlovgivning for en befolkning som var under israelsk kontroll». Riktig, men fortsatt en halv sannhet. I juni 1967 brøt 6-dagerskrigen ut, og araberstatene ville på nytt prøve å utslette Israel. Det klarte de så absolutt ikke.

Håverstad når så et lavmål i sin argumentasjon når han sier at; «I praksis ble det innført apartheidliknende forhold fra første stund» (etter 6-dagerskrigen i 1967). De fleste av oss vet hva apartheid var i Sør-Afrika, så dette må være et forsøk på å male et så svart og negativt bilde av Israel som det går an. I Israel har araberne samme rettigheter som jødene, og de lever slett ikke i ufrihet. Hvordan kan de ellers være representert i «all verdens» stillinger, utdanningsinstitusjoner, universiteter, sykehus, høyesterett, Knesset (Parlamentet), ja endog i regjeringen?! (Araberne er riktignok fritatt for obligatorisk militærtjeneste, men stadig flere søker seg inn som frivillige, også som offiserer).

Hvorfor skal det ikke være mulig å ha én jødisk stat på kloden vår. Palestinske myndigheter definerer seg som en arabisk og muslimsk stat. (Selv om de ikke har definerte grenser). Det finnes 22 arabiske stater og 57 muslimske stater. Israel utgjør mindre enn 0,2 prosent av arealet til de arabiske landene.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.