– I byene bygges det som aldri før med store boligprosjekter med store fortjenester samtidig som boligprisene fortsetter å stige, skriver innsender. – I byene bygges det som aldri før med store boligprosjekter med store fortjenester samtidig som boligprisene fortsetter å stige, skriver innsender. Foto: Jacob J. Buchard

Nedbygginga av matjorda!