Kloke voksne er eneste vaksine

Flere barn vokser opp i hjem med dårlig økonomi. SSB sier at det er blitt 4000 flere fattige barn i løpet av det siste året. Slik bekreftes oppslagene om at flere enn før trengte hjelp i jula som var.