• Kan det virkelig ha seg slik at det er mer motorvei og økning i bilbruk som skal bidra i kampen om å redde kloden? spør innsenderne. FOTO: Sweco

”Det grønne skiftet” og ny E39, Hobbesland

Vi har spurt Nye Veier hvor ”Det grønne skiftet” om ny motorvei er. Det er ubesvart.