• – Vår landsdel lever av havet. Det har vi alltid gjort, skriver Mathias Bernander (H). FOTO: Sintef Fiskeri og havbruk AS / Sintef Fiskeri og havbruk AS

Agder – Norges mest attraktive landsdel

Agder er en landsdel preget av optimisme, skaperkraft og vilje. Det er krefter som Høyre og posisjonen i Vest-Agder bygger vårt forslag til budsjett på.