• Legevakta i Søgne og Songdalen kjenner innbyggerne fordi de fleste bruker dem som fastlege, skriver innsenderen. Bildet viser legevakta i Kristiansand. FOTO: Kollstad, Reidar

Legevakt i Nye Kristiansand

Kommuneoverlege Vegard Nilsen stiller en del spørsmål i Fvn som arbeidsgruppa har stilt seg. Et av disse var «I hvilke tjenester er det viktig med nærhet».