Fire ekstra måneder til tvillingforeldre: dobbel glede, dobbel omsorg

Fra 1. juli fikk tvillingforeldre fire måneder ekstra foreldrepermisjon.