• - Et annet problem ved meningsmålinger er at de som spørres ikke må stå til ansvar for konsekvensen av et tiltak, skriver innsenderen. FOTO: Bjelland, Kjartan

Meningsmålinger til glede og besvær

Nylig viste en meningsmåling blant innbyggerne i nye Kristiansand at 50% av de 800 spurte er positiv til flytting av konteinerhavna til Kongsgård/Vige. Fædrelandsvennen mener dette er et nedslående resultat for motstanderne av flytting.