• FOTO: Kleiven, Paul / SCANPIX

En ny retning

Samfunnet står ovenfor to store utfordringer. På globalt plan er klima- og miljøkrisa den største trusselen mot våre liv.