• FOTO: Bjelland, Kjartan

Også Norge har rettigheter som må beskyttes

Etter Demokratenes gode valg den 9. september har det i lokal og riksmedia blitt skrevet, synset og diktet mangt og meget om hva vi mener i viktige prinsipielle politiske saker.