• FOTO: Tormod Flem Vegge

Ja til mer flagging!

Manglende flagg på en del av byens flaggstenger 8. mai har skapt stort engasjement og det er spredd mange merkverdige påstander om saken.